Ozó

  • Oxygen Generator Ozone

    Generador d’oxigen Ozó

    Solució de concentradors d’oxigen AngelBiss en generador d’ozó. El concentrador d’oxigen AngelBiss pot convertir l’oxigen en ozó subministrant oxigen al generador d’ozó. L’ozó té un paper important en l’esterilització, l’eliminació d’olors, la conservació dels aliments i la purificació de l’aigua.